Rộ tin Hà Nội FC muốn mua tiền đạo tuyển Thái Lan

Rộ tin Hà Nội FC muốn mua tiền đạo tuyển Thái Lan

Báo chí và truyền thông Thái Lan điền tên Hà Nội FC vào danh sách muốn có sự phục vụ của Adisak Krai