Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia những nội dung gì tại Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2021?

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia những nội dung gì tại Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2021?

Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2021 (Nguồn: Báo QĐND điện tử)Hội thao Army Games 2021 dự kiến d