Tương lai nào cho Barca hậu kỷ nguyên Bartomeu

Tương lai nào cho Barca hậu kỷ nguyên Bartomeu

Khi Jordi Farre, một thành viên chống đối Bartomeu công khai và dai dẳng, khởi động hành trình thu t