Sau Quang Hải, Hà Nội FC làm gì để giữ chân các ngôi sao?

Sau Quang Hải, Hà Nội FC làm gì để giữ chân các ngôi sao?

Cần phải nhìn nhận rằng, việc chấp nhận để Quang Hải rời đi không nằm trong toan tính ban đầu của câ