Champions League-Mendi bắn dài!Real Madrid 1-0 10 người Atlanta bao nhiêu phút trong trận đấu bóng đá cho đến khi kết thúc.

Cú sút dài của UEFA Champions League-Monye!Real Madrid 1-0 10 người Atlanta [Vấn đề của vài phút trong trận bóng đá đầu tiên.]: Thể thao trong trang web này