Báo Bỉ: Công Phượng là hợp đồng thất bại của STVV, khơi lại buổi họp báo ra mắt dài ngang một trận bóng

Báo Bỉ: Công Phượng là hợp đồng thất bại của STVV, khơi lại buổi họp báo ra mắt dài ngang một trận bóng

Tờ Het Belang Van Limburg, tờ báo địa phương có ảnh hưởng lớn nhất vùng Limburg, trong đó có thành p