icardi

Messi muốn PSG đổi Icardi lấy Aguero từ Barca【icardi】: Icardi và Aguero sẽ đổi chỗ cho nh