quang hải

Quang Hải ra đi tự do, Hà Nội FC gửi thông điệp nhân văn【quang hải】:Ngày 12/4 là sinh nhật lần thứ 2